Hygiëne

Wegens de grootte van onze zwembaden worden wij gecontroleerd door de Vlaamse overheid en moeten wij voldoen aan de Vlarem klasse II norm. Daar waar vele privé sauna's problemen hebben om deze Vlarem II norm te halen gaan wij nog een stapje verder! 

De zwembaden van Lakonia hebben elk een inhoud van 120.000 liter dit komt overeen met de hoeveelheid water dat op één uur tijd gefilterd wordt. Ook de whirlpools elks 1.500 liter,  uiteraard met overloop en een buffer (30.000l) worden 24 uur op 24 uur gefilterd zodat elke whirlpool om de 2 minuten ververst water heeft. Ook door extra behandeling met UV- filters wordt de gebonden Chloor (chloorgeur, irritaties) ruim onder de max. toegelaten waarde gehouden. Ook de luchtkwaliteit wordt uiteraard verzorgd. Onlangs werden, in opdracht van Zorg en Gezondheid, monsternames voor de analyse van de lucht en van het zwemwater uitgevoerd. Uit de resultaten van de concentratie trichlooramines in de lucht, die volgens de Vlarem-voorwaarden de grenswaarde 500µg/m³ heeft en waar Zorg en Gezondheid adviseert om steeds te streven naar een trichlooramine concentratie <300 μg/m³, blijkt dat wij daar nog ruim onder gaan.

We maken gebruik van de meest geavanceerde industriële technieken en alles wordt computer gestuurd. Het water van de whirlpools en de zwembaden wordt continu 24 op 24 uur gemeten en bijgestuurd. Het continu meten en direct op peil houden van de dosering is uiteraard enorm belangrijk want bacteriën in het water kan je niet zien. 

Daarenboven wordt de dosering meermaals per dag, door handmatige metingen, gecontroleerd. Ook hebben we een erkend laboratorium gecontacteerd om regelmatig, maar onverwacht, steekproeven te komen doen. Deze resultaten worden automatisch doorgestuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid.